Opis

Pečuj

Pođite sa nama da upoznate Pečuj – grad različitih kultura koji odiše posebnim duhom i šarmom, grad ljubavnih katanaca i vina, pođite da  kupite pečujske rukavice i saznate sve o žolnai keramici, da se relaksirate i opustite u čuvenoj mađarskoj banji  Šikloš, da degustirate vino i posetite karnevaski festival u Mohaču.

Mohač

Mohač, gradić duge istorije u čijoj neposrednoj okolini su se odigrale 2 značajne bitke koje označavaju početak i kraj osmanske vladavine na prostoru današnje Mađarske tokom 16 I 17 veka.  Mohač je mali i simpatičan grad na Dunavu u koji se posetioci zaljube na prvi pogled.

Karneval  u Mohaču

BUSO Mohač, karneval u Mohaću svake godine poseti desetine hiljada turista iz svih krajeva sveta. Mohački bušari su postali deo kulturne baštine i 2009 godine su upisani u UNESCO a 2013 dobijaju oznaku Hungarikum, običaj koji je vezan samo za Mađarsku. Busojaras ili pohod Buša je karnevalski festival kojim se u Mohaču u Mađarskoj obeležava kraj zime.

Kostimi Buša iako pomalo zastrašujući simbolizuju duhovni preobražaj a buka koju stvaraju čegrtaljke, klepetuše i ostali instrumenti proteruje zlo i tera zimu.

Manifestacija traje 3 dana, organizatori su pripremili razne programe, dečije plesne grupe, vašar sa narodnim rukotvorinama kao i predstavljanje viševekovnih narodnih običaja.

 

 

Osnovne informacije

PROGRAM PUTOVANJA

1DAN           Polazak iz Beograda u 05:15h (mesto polaska će biti poznato 2 dana pre putovanja). Iz Novog Sada oko 06:15h. Putovanje do Pečuja, kroz Hrvatsku, sa usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti. Vožnja autoputem preko Novog Sada, potom Sombora i posle graničnog prelaza Batina ulazimo u Hrvatsku. Nakon 30 km vožnje kroz  Hrvatsku ulazimo u Mađarsku i za nepun sat  stižemo  u Pečuj - evropsku prestonicu kulture za 2010. godinu.

Razgledanje centra grada: Kiralj ulica, pozorište, Gradska kuća, Županijska kuća, Gazi - Kasim pašine džamije, Katedrale. Gradsko jezgro Pečuja je riznica starina: praistorijske i rimske nekropole, džamija-crkva, minaret, katedrala, kula nekadašnje biskupske tvrđave, biskupska palata, nacionalno pozorište, srpska pravoslavna kapela, franjevačka crkva, sinagoga, Pečujski univerzitet…

Slobodno vreme.

Polazak oko 15h u Mohač na Karneval. Učestvovanje na karnevalu, uživanje u raznim gurmanskim specijalitetima, degustacije vina I upoznavanje sa viševekovnim narodnim običajima, obilazak vašara I mogućnost kupovine raznih narodnih rukotvorina I proizvoda. Paljenje vatre na glavnom gradskom trgu je u 18h. Polazak za Beograd oko 20 h. Noćna vožnja.

2DAN Dolazak u Beograd posle ponoći u zavisnosti od gužve na putu. Kraj programa.

 

Mesto polaska

Polazak iz Beograda mesto polaska će biti poznato 2 dana pre putovanja.

Vreme polaska

Polazak je u ranim jutarnjim časovima u 5:15 h.

Vreme povratka

Povratak je u kasnim večernjim časovima, posle ponoći.

Sadržaj

  • Autobuski prevoz

Termini putovanja

23.02.2020 - 24.02.2020.

Aranžman obuhvata

* prevoz autobusima visoke turističke klase (klima, TV, DVD) na navedenim relacijama,

* obilazak Pečuja

* Obilazak Mohača I učestvovanje na karnevalu,

* pratilac grupe tokom putovanja/turistički vodič,

*putno zdravstveno osiguranje,

* troškovi organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata

* individualni troškovi.

Cena aranžmana

Preuzmi cenovnik

TERMIN PUTOVANJACENA
23.02.2020.35

LAST MINUT PONUDA! CENA 28€

Cene aranžmana su iskazane u €. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu € NBS na dan uplate.

Plaćanje se može izvršiti gotovinom, čekovima građana ili putem administrativne zabrane. Cena koja je naznačena na vebsajtu, katalogu i Ugovoru o putovanju je formirana na osnovu poslovne politike agencije Organizatora putovanja i ne može da bude predmet prigovora – reklamacije, bez obzira na eventualne ranije ili kasnije popuste, promotivne akcije ili first-minute i last-minut ponude.

Prilikom sklapanja ugovora korisnik aranžmana se opredeljuje za jedan od sledećih načina plaćanja:

- UPLATA U CELOSTI PRE PUTOVANJA: – akontacija 30% prilikom sklapanja ugovora, a ostatak minimum 15 dana pre puta.

- UPLATA NA RATE – akontacija 50% prilikom potpisivanja ugovora, a ostatak sledećeg meseca zaključno sa 10.03.2020.

POPUSTI I DOPLATE:

  • Deca do 12 godina – 25 €

 

Napomene

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA 

 

DODATNE NAPOMENE:

-putnik je dužan da se, pre potpisivanja ugovora o putovanju, detaljno upozna sa programom putovanja, kao i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja – turističke agencije Online Travel. Molimo vas da opise i fotografije hotela pogledate na našem sajtu.

-Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa u suprotnom, garantovana je samo uplata akontacije.

- Ukoliko ne dobijete sms poruku 24 h pre polaska putnik je dužan da se lično informiše u agenciji o mestu i vremenu polaska jedan dan pred put. Putnik je u obavezi da na dogovorenom mestu polaska bude 30 minuta pre ugovorenog vremena polaska,

-Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..),

-putnik mora imati pasoš sa važnošću od minimum tri meseca nakon izlaska iz zemlje članice EU,

-Putnici bi trebalo da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. –

 

 

VAŽNE NAPOMENE:

Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu (važeću) putnu ispravu (pasoš). Prilikom prijave na prodajnom mestu obavezno je dostaviti broj pasoša. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, nedobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.

 

Molimo vas da se pre zaključenja Ugovora o putovanju upoznate sa Programom putovanja kao I Opštim uslovima putovanja agencije Online Travel.

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 30000016168  OD 28.01.2020. GODINE - ROK VAŽENJA 30.09. 2020. GODINE, POLISA MILENIJUM  OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 200 000 € ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

Program je rađen na bazi minimum 40 putnika.
U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je 5 dana pre početka putovanja.

Agencija zadržava parvo da realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom. Agencija zadržava parvo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualni drugačije usmene informacije o program putovanja.

Organizator zadržava parvo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke aencije Online Travel.

Br.programa 1  Šifra programa – HU – PECH-M  Cenovnik br 1 od 01.02.2020.

 

Online Travel , Licenca OTP 256/2020. Kat. Licence A20 od 01.02.2020.

 

Rezerviši

Molimo Vas da popunite sva polja kako bi smo mogli da Vas kontaktiramo povodom Vaše rezervacije!
  • Unesite ime aranžmana tj ime vile ili hotela. Ukoliko imate bilo kakve dodatne napomene unesite ih ovde.